Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá az SFC és PFL állományok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Megújult levegővédelmi honlapunk!!!!

2016. május 08.

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai szükségessé tették, hogy a levegovedelem.hu honlap hatásterület számítással, modellvizsgálattal kapcsolatos tartalmait megújítsuk. Célunk az volt, hogy egy - lehetőség szerint - hiánypótló, jól áttekinthető, mégis részletes ismertetést adjunk arról, hogy melyek a jelenlegi jogszabályi környezetben elfogadható modellek. A következőkben röviden ismertetjük a változásokat.

Korábban már szerepelt híreink között, hogy 2015. őszén lényegesen változott a hazai levegőtisztaság-védelmi szabályozás. A hivatkozott oldalon ismertetettük a főbb változásokat. Ezek mellett további jelentős hatású módosítás vonatkozott a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 13. pontjára, melynek értelmében 2015. október 16.-tól a hatásterület számítására vonatkozó előírások szigorodtak. A módosítás értelmében a légszennyező források hatásterületének lehatárolását előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE- (egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, és hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással kell elvégezni, míg egyéb esetben egyszerűsített számítás is alkalmazható.

A jogszabály melléklet hivatkozott szövegrészének értelmezése egyáltalán nem kézenfekvő, ezért, az értelmezést segítendő, a modellvizsgálatról szóló eddigi lap helyett 7 új aloldalt készítettünk. Ezek közül az első arra keresi a választ, hogy mi is a modellszámítások jelentősége a környezetmérnöki munka során. A második aloldal áttekinti a különféle levegőtisztaság-védelmi modelleket, mely áttekintést az indokol, hogy 2015. őszét megelőzően a hatósági gyakorlat szerint lényegében bármilyen diszperziós modell elfogadható volt, míg az elfogadott modellek köre a jogszabály módosítás eredményeképpen jelentősen szűkült.  

A jogszabályi szöveg az elfogadott modellek körét az érvényes szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű számítási eljárást alkalmazó eljárásokra szűkíti a hatósági engedélyezés bizonyos eseteiben (EVD-től "felfelé"). Ez a rendelkezés indokota, hogy részletesen áttekintsük a levegőtisztaság-védelmi modellvizsgálatok szabványi hátterét is. A kérdést illető legfontosabb változás, hogy 2002-ben a transzmissziós számítások meteorológiai hátterét biztosító MSZ 21457-es szabványsorozat tagjait lecserélték. A 2002-t megelőző időszakban hatályos szabványsorozat a a turbulens szóródás mértékének meghatározását a szélprofil egyenlet kitevője, tehát a Pasquill-Gifford- (illetve Szepesi-féle) légköri stabilitási kategória függvényében végezte el. 2002. december 1.-ét követően a függőleges szóródási együtthatót a légköri stabilitás helyett a konvektív sebesség, a keveredési réteg átlagos szélsebessége, a keveredési rétegvastagság, továbbá függőlegesen átlagolt függőleges szélsebesség szórás értékek alapján kell számszerűsíteni. Az utóbbi, Monin-Obukhov stabilitási hosszal történő számítás a légköri állapot turbulencia szempontjából finom jellemzését teszi lehetővé, ezzel lényegesen megbízhatóbb eredményt ad a légköri stabilitási kategória szerinti számításoknál, és ma EVD-től "felfelé" már csak az ez utóbbin alapuló hatásterület számítás használata felel meg a jogszabályi követelményeknek. E kritériumokat a levegőtisztaság-védelmi modellek közül csak a csoportosításban „második generációs” Gauss-modellekként szerepeltetett modellek (Aermod, ADMS), valamint a Calpuff elégítik ki. 

Az új szabvány szerinti számítások legfontosabb jellemzője azok lényegesen nagyobb adatigénye, melynek leglényegesebb aspektusa, hogy a transzmissziós számítás elvégzéséhez részletes (legalább egy évre vonatkozó, óránkénti felbontású) felszíni meteorológiai és magaslégköri adatok szükségesek. Ezek elérhetősége azonban hazánkban egyelőre korlátozott. Ezért a levegovedelem.hu szolgáltatásait bővítettük az Aermod használatához szükséges meteorológiai adatok biztosításával, Magyarország bármely területére, a széles körben elfogadott WRF mezoskálájú meteorológiai modell eredményeinek felhasználásával. Emellett, erre vonatkozó igény esetén, továbbra is vállaljuk az ismertetett jogszabályi előírásoknak 100%-ban megfelelő modellvizsgálatok elvégzését, levegővédelmi tervfejezetek elkészítését, illetve erre vonatkozó igény esetén a teljes előzetes vizsgálati dokumentáció, felülvizsgálat, hatásvizsgálat, EKH engedély kérelem összeállítását.

Bármilyen további kéréssel forduljon szakértőnkhöz!