Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Légszennyező pontforrás, diffúz forrás létesítési/üzemeltetési engedély kérelme

A 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. melléklete szerint a kérelem tartalmi követelményei:

 1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői;
 2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével;
 3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése;
 4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai;
 5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermék minőségi jellemzői és mennyiségi adatai;
 6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai;
 7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások;
 8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások és egyéb műszaki megoldások;
 9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő tervezett intézkedések;
 10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések megelőzését szolgálják;
 11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések;
 12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető legjobb technikának;
 13. a hatásterület lehatárolása;
 14. az 1-13. pontban részletezettek közérthető összefoglalása.

A helyhez kötött légszennyező források engedélyezése a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díj fizetéséhez kötött, a befizetési bizonylat másolatát a kérelemhez mellékelni kell. Az engedélyeztetési eljárás díja forrásonként 32 000,- Ft. Ha az engedély módosítása szükséges, akkor ennek igazgatási szolgáltatási díja az engedélyezési eljárás díjának 50%-a, míg ha csak az üzemeltető személye változott, úgy ennek átvezetése a teljes díj 25%-a.

Keresse szakértőnket bővebb információért!