Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, bevallási és díjfizetési kötelezettség

Levegőtisztaság-védelmi bejelentést, adatszolgáltatást a hatóság a 279/2014. (XI. 14.) Kormányrendelet alapján papír alapon csak 2014. november 20.-ig fogadott be. 2015-től ezek a kötelezettségek kizárólag elektronikus formában, ügyfélkapun keresztül tehetők meg. Az adatok pedig az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) programmal vihetők be, elektronikus űrlapok segítségével. Fontos változás az adatszolgáltatás eddigi rendjéhez képest, hogy az adatszolgáltatásra vagy bejelentésre kötelezett szervezet a KAR (környezetvédelmi alap nyilvántartás) rendszerén keresztül meg kell hogy hatalmazza az adatszolgáltatást vagy bejelentést ténylegesen benyújtó, ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező természetes személyt. A kötelezettnek ezen felül KÜJ és KTJ számmal is kell rendelkeznie.

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bejelentések és adatszolgáltatások:

  • Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL): engedélyköteles légszennyező forrás üzemeltetőjének kell megtennie, legkésőbb a légszennyező forrás működési engedély kérelmének benyújtásával egy időben. Alapbejelentésre kötelezettek továbbá az (E)PRTR jelentésköteles tevékenységet folytatók is, bejelentésüket legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt meg kell tenniük. A bejelentés elsősorban telephely szintű adatokat foglal magában;
  • LAL változásjelentés: az alapbejelentés során megadott adatokban bekövetkező változások átvezetésére szolgál, ezt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell az üzemeltetőnek megtennie;
  • Éves levegőtisztaság-védelmi jelentés (LM): a légszennyező forrás tényleges működésének megkezdésétől kezdődően kell évente benyújtani, minden tárgyévet követő év március 31.-ig. Célja, hogy a bejelentésre kötelezett légszennyező forrást üzemeltetők a tevékenységükkel kapcsolatos levegőterhelés mértékéről számot adjanak. Az LM bejelentés alapját a légszennyező forrásokról és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan vezetett üzemnapló adatai képezik. Az éves jelentés alapján a környezetvédelmi hatóság a határértékek teljesülését is ellenőrzi. Az adatok emellett hazai és nemzetközi jelentési és elemzési feladatokat szolgálnak.

Díjfizetési kötelezettség a légszennyező források üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai alapján keletkezhet. Az ún. levegőterhelési díjat egyes kibocsátott levegőterhelő anyagok (kén-dioxid, nitrogén-oxidok, szilárd – nem toxikus – anyag) mennyisége után kell befizetni. A díj mértékét a tárgyévet követő év március 31.-ig a tárgyévi tényleges kibocsátások mértéke alapján kell kiszámítani és bejelenteni. A számított és bejelentett díj mértéke alapján negyedévente díjelőleget kell az állami adóhatóság által vezetett számlára befizetnie a forrás üzemeltetőjének, a negyedév utolsó napjáig.

Keresse szakértőnket bővebb információért!