Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

A modellvizsgálatok adatszükséglete

A levegőtisztaság-védelmi modellvizsgálatok tervezésének első fázisában meg kell határozni az alábbiakat:

  • a figyelembe vett levegőszennyező anyagok köre;
  • a vizsgált terület (legfeljebb a forrástól számított 50 km sugarú terület);
  • a vizsgált időintervallum (órás, 8 órás, 24 órás, havi, éves átlagolási idők vehetők figyelembe);
  • térbeli felbontás (poláris vagy Descartes-féle koordinátarendszerben elhelyezett számítási pontok kiosztása).

A második generációs Gauss-modellek, és napjaink Puff modelljei alkalmazásához szükséges adatok:

  • a légszennyező források és a kibocsátások jellemző adatai;
  • a modellterület terjedést befolyásoló adatai: domborzat és felszíni karakterisztika;
  • alap levegőterheltség („háttérszennyezettség”), és a kibocsátott légszennyezők kémiai átalakulására jellemző adatok;
  • meteorológiai adatok.

A légszennyező források fontosabb adatai közé tartoznak az elhelyezkedés, a forrás magassága és jellemző méretei, valamint a kibocsátás jellemzői. Pontforrásoknál a kémény (kürtő) magassága és belső átmérője, a kiáramló vég- vagy füstgáz sebessége és hőmérséklete, továbbá a légszennyező anyagok vég- vagy füstgázban jellemző koncentrációi a főbb kiindulási adatok. A koncentráció, hőfok, térfogatáram adatok esetében az üzemszünetek, a kibocsátás fluktuációi követhetők a modell definiálásakor, szélsőséges esetben az adatok akár órás bontásban is megadhatók az AERMOD részére. A területi és vonalforrások esetében jellemzően a kapacitás adatokból, fajlagos emissziós faktorok révén történik a kibocsátások számszerűsítése, mivel ezen forrástípusok kibocsátásai nem mérhetőek.

A modellterület terjedést befolyásoló adatai közül a legfontosabb a domborzat. A domborzati adatok kezelésére az AERMOD egyik preprocesszora, az AERMAP szolgál. Ez számítja az adott területre jellemző felszíni skálamagasságot az egyes receptor pontokra rendelkezésre álló felszíni adatokból. A terjedést befolyásoló tényezők közé tartoznak továbbá az összefoglalóan felszíni karakterisztikaként említett jellemzők: ezek alapesetben a felszín érdessége, albedója és a Bowen-arány (a szenzibilis hőáram és a latens hőáram hányadosa) értéke, melyek évszakonként és irányonként is változhatnak. Városi környezetet definiálva a modellterületre ugyanakkor az AERMOD képes az ún. városi hőszigetjelenség figyelembe vételére, sőt, a kibocsátó forrás körül lévő magas épületek környezetében a füstfáklya lemosódásának számszerűsítésére is.

Az alap levegőterheltség a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ 1. pontja szerint a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a környezetében kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi szint, amelyhez a vizsgált légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik. A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglalt levegőminőségi határértékek teljesülése a definícióra figyelemre csak az alap levegőterheltség ismeretében ítélhető meg. A környezeti légszennyező anyag koncentrációk másutt is használhatók: a nitrogén-monoxid nitrogén-dioxiddá való kémiai átalakulása például számítható a környezeti ózonkoncentrációk ismeretében.

Az AERMOD futtatásához minimálisan az alábbi modellterületre reprezentatív, órás felbontású felszíni meteorológiai paraméterek szükségesek: szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, relatív nedvesség, felhővel való borítottság. A keveredési rétegvastagság meghatározásához szükséges továbbá egyes meteorológiai paraméterek – pl. a szélirány, szélsebesség, hőmérséklet, harmatpont – magassági profiljának ismerete is. Az AERMOD számára szükséges meteorológiai adatokat a modellrendszer meteorológiai preprocesszora, az AERMET készíti elő a diszperziós modell számára szükséges formátumban.

A levegovedelem.hu szolgáltatásai között szerepel a meteorológiai adatok szolgáltatása az AERMOD futtatásához, de igény esetén megtervezzük és elvégezzük a teljes transzmissziós modellvizsgálatot, az eredmények kiértékelve meghatározzuk a vizsgált létesítmény hatásterületét, a vizsgálati eredményeket szakértői dokumentációban összefoglalva.

Keresse szakértőnket bővebb információért!