Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Mely modellek alkalmazása fogadható el Magyarországon?

A kérdés megválaszolása részletesebb elemzést kíván, mivel tapasztalatunk szerint a kérdés háttere ma még a terület szakértői számára sem teljesen egyértelmű.

2015. október 16.-tól a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. sz. melléklet 13. pontja szerint a légszennyező források hatásterületének lehatárolását előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE- (egységes környezethasználati engedélyezési) eljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, és hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással kell elvégezni [megállapította: a 292/2015. (X. 8.) Kormányrendelet 29. §, 2. melléklet 1.]. EVD-től „felfelé” tehát azok a modellek alkalmazhatók, melyek a hatályos szabványnak megfelelnek, vagy azzal egyenértékűek.

Magyarországon a levegőminőség szabályozását szolgáló modellszámítási módszereket már hosszú ideje nemzeti szabványok tartalmazzák. A 2002-ig érvényben lévő szabványok az alábbiak:

 • MSZ 21457/1-79. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei: Keveredési rétegvastagság meghatározása.
 • MSZ 21457/2-80. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei: Légáramlás mérése.
 • MSZ 21457/3-80. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei: Szélmező meghatározása településeken.
 • MSZ 21457/4-80. Légszennyező anyagok transzmissziós paraméterei: A turbulens szóródás mértékének meghatározása.
 • MSZ 21459/1-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Pontforrás légszennyező hatásának számítása.
 • MSZ 21459/2-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Területi (felületi) forrás és vonalforrás hatásának számítása.
 • MSZ 21459/3-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Több és összetett forrás hatásának számítása.
 • MSZ 21459/4-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: Transzmissziós számítások adatbázisának meghatározása.
 • MSZ 21459/5-81. Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása: A kibocsátás effektív magasságának számítása.

2002-ben az MSZ 21457-es szabványsorozat tagjait lecserélték az alábbiakra:

 • MSZ 21457/1-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 1. rész: Fogalom-meghatározások.
 • MSZ 21457/2-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 2. rész: Földfelszíni meteorológiai mérések légszennyezés-terjedési számításokhoz (az MSZ 21457-1/79. helyett).
 • MSZ 21457/3-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 3. rész: A légköri határrétegben végzett meteorológiai mérések légszennyezés-terjedési számításokhoz (az MSZ 21457-2/80. helyett).
 • MSZ 21457/4-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 4. rész: A felszín közeli légréteg dinamikai jellemzőinek kiszámítása mértékadó meteorológiai adatokból (az MSZ 21457-3/80. helyett).
 • MSZ 21457/5-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 5. rész: A keveredési rétegvastagság meghatározása mértékadó földfelszíni és magas légköri meteorológiai mérési adatokból (az MSZ 21457-4/80. helyett).
 • MSZ 21457/6-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 6. rész: A szélsebesség, a szélirány és a hőmérséklet függőleges profiljának kiszámítása a földfelszín és a 850 hPa szint között.
 • MSZ 21457/7-2002. Légszennyező anyagok terjedésének meteorológiai jellemzői. 7. rész: A légszennyező anyagok örvényes elkeveredését jellemző mennyiségek meghatározása.

A 2002-ig hatályban lévő számítási módszer a turbulens szóródás mértékének meghatározását a szélprofil egyenlet kitevője, tehát a Pasquill-Gifford- (illetve Szepesi-féle) légköri stabilitási kategória függvényében végzi el. 2002. december 1.-ét követően a függőleges szóródási együtthatót a légköri stabilitás helyett a konvektív sebesség, a keveredési réteg átlagos szélsebessége, a keveredési rétegvastagság, továbbá függőlegesen átlagolt függőleges szélsebesség szórás értékek alapján kell számszerűsíteni. Az utóbbi, Monin-Obukhov stabilitási hosszal történő számítás a légköri állapot turbulencia szempontjából finom jellemzését teszi lehetővé, ezzel lényegesen megbízhatóbb eredményt ad a légköri stabilitási kategória szerinti számításoknál. 2015. október 16.-át követően pedig a bonyolultabb engedélyezési ügyekben a 2002-től hatályos szabványok szerinti, vagy azzal egyenértékű számítási eljárás fogadható csak el. E kritériumokat a levegőtisztaság-védelmi modellek közül csak a csoportosításban „második generációs” Gauss-modellekként szerepeltetett modellek, valamint a Calpuff elégítik ki. Egyszerűsített számításokhoz a korábbi Gauss-modellek is alkalmazhatók.

Keresse szakértőnket bővebb információért!