Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Kibocsátás (emisszió) és levegőterheltség (immisszió) mérése

A kibocsátás (emisszió) mérése leggyakrabban a légszennyező pontforrás létesítési engedélye alapján, a próbaüzem során, vagy pedig az üzemeltetési engedélyben meghatározott időközönként válik szükségessé. A mérés elvégzésének feltétele az MSZ 21853-1:1976 szabvány előírásainak megfelelő mérőpont megléte illetve kialakítása. A levegőterheltség (immisszió) mérése felügyelőségi kötelezés alapján válhat szükségessé akkor, ha a helyhez kötött légszennyező forrás létesítési eljárása során az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében nem áll rendelkezésre a terület alap levegőterheltségére vonatkozó adat. A mérésre vonatkozó kötelezést a hatóság a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 23. § és 25. § alapján adja ki. A méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 3. § és 6. § alapján szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszerrel végezheti el akkreditált mérőszervezet.

Vállaljuk a jogszabályi előírások szerinti depóniagáz, valamint füstgáz emisszió mérések elvégzését a következő komponensekre:

  • gáznemű szennyezőanyagok (CO, NOX, SO2, CO2, O2, TOC, CH4, BTEX, PAH, stb.);
  • szilárd anyagok (PM10, PM2.5, fémtartalmú porok).

Az immisszió mérések során a már felsorolt fontosabb légszennyező anyagokon kívül az ózon (O3) és az összes szálló por (TSPM) koncentrációjának mérését is vállaljuk.

Keresse szakértőnket bővebb információért!