Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá az SFC és PFL állományok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Új adatok az EU tagországok levegőterheléséről!!!!

2015. július 19.
Új adatok az EU tagországok levegőterheléséről

Az EU légszennyezőanyag-emissziója továbbra is a meghaladja az össztömegű kibocsátási határértékeket, állítja az EEA (Európai Környezetvédelmi Ügynökség) mostanában publikált tanulmánya. A 2013. évi előzetes adatok 10 EU tagország esetében mutatják a nemzeti kibocsátási határérték túllépését egy vagy több kulcsfontosságú szennyezőanyagnál.

A 2001/81/EK irányelv (NEC direktíva), az egyes légköri szennyezők nemzeti kibocsátási határértékeiről (National Emission Ceiling) rendelkezik a kén-dioxid, a nitrogén-oxidok, valamint az ammónia és az NMVOC (illékony szerves vegyületek, a metán kivételével) vonatkozásában. Miközben a nemzeti kibocsátási határértékeket 2010-re kellett volna elérni, a direktívában foglaltak eléréséről szóló jelentés (NEC Directive status report 2014), amely a 2010-12 közötti adatokat összegezi, és előzetes adatokat 2013-ra vonatkozóan is tartalmaz, egyértelműsíti, hogy számos állam mégis túllépte ezeket a vizsgált időszakban. A jelentés fontosabb megállapításai a következők.

  • 2013-ban tíz tagállam lépte túl a nemzeti kibocsátási határértéket. Németország három (NOX, NMVOC, NH3), míg Ausztria (NOX, NH3), Dánia (NMVOC, NH3) és Írország (NOX, NMVOC) két légszennyező esetében bocsátott ki többet a megengedettnél.
  • Hat tagország (Ausztria, Belgium, Franciaország, Németország, Írország, Luxemburg) túllépte a számára kiszabott NOX-határértéket 2010-13 között minden évben. 2013-ban a kibocsátás abszolút mértéke Németország és Franciaország esetében a legnagyobb (218 és 180 kilotonna). A nemzeti határérték százalékában megadva a túllépés mértékét, Luxemburg (41%) és Ausztria (32%) a legnagyobb kibocsátók.
  • Az NOX nemzeti kibocsátási határérték túllépés fő okaként a közúti szállítás nevesíthető. A közúti szállítási szektor kibocsátásainak csökkenése az elmúlt két évtizedben kisebb volt, mint az előzetesen várható. Ennek oka részben az, hogy a szállítás jobban növekedett az előre jelezhetőnél, részben pedig az, hogy a nagyobb kibocsátású dízelüzemű járművek részaránya növekedett. Ismeretes továbbá az is, hogy a tényleges kibocsátások gyakran túllépik a tesztelés során mért normaértékeket, különösen a könnyű tehergépjárművek kategóriájában.
  • Hat tagállam esetében az NH3-ra megállapított nemzeti kibocsátási határérték túllépése állandó problémát jelent. Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Hollandia és Spanyolország egyaránt megszegte a határértéket a vizsgált négy évben (2010-13).
  • Az ammónia emissziók csaknem 95%-a a mezőgazdaságra, elsősorban a műtrágyák használatára és a trágya kezelésére vezethetők vissza. Ugyanakkor az NH3 emisszió 1990 óta csökkenő tendenciát mutat.
  • A SO2 emissziós küszöböt a tagállamok egyike sem lépte túl egy esetben sem.

Bővebb információ: NEC Directive Status Report