Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá az SFC és PFL állományok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

Igazolást nyert: a troposzferikus ózon terheltség kialakításában az Egyenlítő környéki kibocsátások szerepe jelentősebb!!!!

2017. január 15.
Igazolást nyert: a troposzferikus ózon terheltség kialakításában az Egyenlítő környéki kibocsátások szerepe jelentősebb

Az Észak-Karolinai Egyetem munkatársainak forradalmian új, a Nature Geoscience 2016. novemberi számában publikált felfedezése szerint a világ teljes troposzferikus ózonterhelése szempontjából az ózon-prekurzorok Egyenlítő-környéki kibocsátása bír döntő hatással (kép: CIRES).

Amíg az ózon létfontosságú, sztratoszférában gyakorolt UV-sugárzást csökkentő hatása régóta ismeretes, addig a troposzférában az ózon igen jelentős légszennyező anyag, továbbá üvegházhatású gáz is. 1980 óta az ózon prekurzorok (metán, VOC, CO és NOX) nagy volumenű kibocsátása áttevődött a világ fejlettebb részéről a fejlődő régiókba. A kutatók egy globális kémiai transzportmodellel vizsgálták az 1980 és 2010 közötti troposzferikus ózonkoncentráció alakulását a kibocsátások térbeli mintázatának változása függvényében. Eredményeiket jól illusztrálja a következő példa. Kína légszennyező anyag emissziói a vizsgált időszakban nagyobb mértékben növekedtek, mint India és Délkelet-Ázsia emissziói. Ugyanakkor az utóbbiak a kisebb kibocsátás-növekedés ellenére úgy tűnik, hogy nagyobb részben járultak hozzá a teljes globális troposzferikus ózonterhelés növekedéséhez, aminek oka ezen államok közelsége az Egyenlítőhöz.

Az eredmények lehetséges magyarázata, hogy a troposzferikus ózon mint szennyezőanyag közvetlenül nem emittálódik, hanem a jellemzően közlekedésből és ipari forrásokból származó nitrogén-oxidok UV-fénnyel való reakciója révén képződik. A magasabb hőmérséklet és az intenzív napsugárzás, amely a trópusi régiókban egész évben jellemző, gyorsítják az ózon képződését. Az Egyenlítő környékén jellemző magas hőmérséklet emellett a levegő termikus konvekciójának is kedvez, amely - általánosságban - ahhoz vezet, hogy a prekurzorok a troposzféra magasabb részén terjednek, így aztán tovább tartózkodhatnak a levegőben (mielőtt kiülepednének), és nagyobb arányban vehetnek részt az ózonképződésben. Mindez arra utal, hogy nemcsak az emisszió volumene számít; bizonyos esetekben a kibocsátási hely akár nagyobb hatással lehet az adott kibocsátás globális levegőterhelésben való részvételének mértékére.