Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá a meteorológiai adatok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

A klímaváltozás és a nitrogén kibocsátás összefüggései!!!!

2018. augusztus 29.

7 milliárd ember közlekedése, és a részükre szükséges energia és élelem biztosítása nagy és kiterjedt nitrogén emissziókkal jár. Nem meglepő, hogy az emberi tevékenység a globális nitrogénciklust még nagyobb mértékben befolyásolja, mint a karbonciklust, és az is ismert, hogy a kibocsátott nitrogénvegyületek a klímaváltozás szempontjából (is) jelentős hatással bírnak.


A légköri nitrogénvegyületek kémiája meglehetősen bonyolult. Amíg a molekuláris nitrogén (N2) és a dinitrogén-oxid (N2O) a troposzférában gyakorlatilag inert gázok, addig a reaktív nitrogénvegyületek (Nr), mint például a nitrogén-oxidok (NOX = NO + NO2), a nitrát (NO3-), az ammónia (NH3) vagy a szerves nitrogénvegyületek mint például a peroxiacetil-nitrát (C2H3NO5) számos más vegyülettel léphetnek reakcióba, ami másodlagos légszennyező anyagok (mint például az ózon, vagy a szilárd légszennyező anyagok [PM] mennyiségét növelő ammónium-nitrát) képződéséhez vezet.
A globális nitrogénciklus egyértelmű hatással bír a három legfontosabb antropogén üvegházhatású gáz: a szén-dioxid, a metán, és a dinitrogén-oxid koncentrációjára. A legközvetlenebb hatással a klíma alakítása terén a dinitrogén-oxid kibocsátás bír. Ez az üvegházhatású gáz ugyanis a szén-dioxidnál mintegy 300-szor nagyobb potenciállal rendelkezik a napsugárzás légköri „csapdázásában”, valamint átlagos légköri tartózkodási ideje – a vegyület inert jellegéből adódóan – is igen nagy (több, mint 110 év). A nitrifikáló és denitrifikáló baktériumok tevékenysége révén természetes úton is kerül a légkörbe, de antropogén kibocsátása (a termőföldek trágyázás, valamint az állattartáshoz kapcsolódó trágya-eredetű emisszió) mára mennyiségileg döntővé vált. A reaktív nitrogénvegyületek indirekt úton növelik az üvegházhatást: a nitrogén-oxidok emissziója a metán, ózon, és a szilárd anyag koncentrációjának növelésén keresztül fejti ki klimatikus hatását.
Elmondható ugyanakkor az is, hogy a klímaváltozás is hat a nitrogénciklusra, ezzel befolyással bír a szárazföldi és a vízi ökoszisztémákra, továbbá humán egészségügyi hatásai is számottevőek. Magasabb környezeti hőmérsékleten például a nitrogén-oxidok (NOX) kibocsátásának nagyobb mértékű csökkentése szükséges ahhoz, hogy ez a másodlagos szennyezőanyagok közé tartozó talajközeli ózon (O3) koncentrációjának ugyanakkora csökkentését eredményezze. Mint ismeretes, az ózon az állatokra és az emberre is erősen mérgező: csökkenti a tüdőkapacitást és asztmát vált ki, illetve a haszonnövények hozamát is rontja. Magasabb hőmérsékleten a trágyatárolással összefüggő ammóniakibocsátás növekedése is előrejelezhető. Ez valószínűsíthetően az állattenyésztési-növénytermesztési rendszerek nitrogénfelhasználásának hatékonyságát is csökkenti (hiszen a nagyobb mennyiségű ammónia kibocsátását követően visszamaradó anyaggal végzett trágyázás kevesebb nitrogént juttat vissza a talajba), emellett növeli a reaktív nitrogén mennyiségét a környezeti levegőben.
A vízfolyásokat érintő, klímaváltozással összefüggésbe hozható események (villámárvizek, száraz periódusok növekedése) eredőjeként várhatóan a vízrendszerek nitrogénterhelése növekedni fog, így az eutrofizáció fokozódhat, a káros algafajok elszaporodásával járó vízvirágzás gyakoribbá válhat. A tápanyagok feldúsulása végeredményben nemcsak az édesvízi, de a szárazföldi ökoszisztémák biodiverzitásának csökkenését is okozza.
A bemutatott néhány folyamaton túl további, szélesebb körű áttekintést ad a témakörből a Biogeochemistry folyóirat tematikus száma.