Levegővédelem

Fontos információk arról, hogy miért lehet az Ön cégének szüksége a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőtisztaság-védelmi engedélyre.

Levegővédelem.hu

Miben segíthetjük vállalkozását?

Igény esetén számíthat segítségünkre a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, légszennyezés mértéke éves bejelentés (LM) elkészítése, levegőterhelési díj számítása területén. Komplexebb szolgáltatásaink a különféle légszennyezők vizsgálatai (emisszió mérés, immisszió mérés), terjedésük számítása (légszennyezés terjedés modellezés), továbbá az SFC és PFL állományok készítése az AERMOD modell részére. 

1. Engedélyköteles légszennyező pontforrás létesítési, üzemeltetési engedély kérelmek.

2. Diffúz forrás létesítése, bűzszennyező tevékenység engedélyezése, védelmi övezet kijelölése.

3. Beruházások környezetvédelmi engedélyezése (környezetvédelmi tervfejezet, előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély kérelem)

4. Meglévő létesítmények környezeti hatásának vizsgálatai (környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés);

5. Meteorológiai adatok szolgáltatása a terjedésmodellek (AERMOD) részére, Magyarország bármely területére.

Miért érdemes minket keresnie?

Javasoljuk, hogy új beruházás fontolóra vételekor konzultáljon szakértőnkkel már a tervezés fázisában, mert közös erőfeszítésünk anyagilag is megtérülhet!

1. Segítünk Önnek a hatósági előírások értelmezésében, ajánlatunk pontosan az elvégzendő feladatra szorítkozik.

2. A légszennyezés terjedés modellezési eszköztárunk több eljárásra is kiterjed, ezek közül mindig az adott esetben megfelelőt és elegendőt választjuk, extra költségek nélkül.

3. Szakértőink a tudományterületen is egyedülálló szakértelemmel és több évtizedes munkatapasztalattal szolgálhatják az Ön projektjét.

4. A projekt előkészítés és követés terén – tehát a szerződés előtti, és utáni időszakban – is számíthat segítségünkre.

A levegőtisztaság-védelmi modellek csoportosítása

A levegőtisztaság-védelmi modellek csoportosításakor csaknem minden szerző bemutatja a saját felosztását. Ahelyett, hogy valamelyik csoportosítás mellett tegyük le a voksunkat, az alábbiakban egy a környezetmérnöki gyakorlat és a jogszabályi előírások értelmezése szempontjából praktikus csoportosítást ismertetünk:

Levegős modellek csoportosítása 

 

1. STATISZTIKAI (EMPIRIKUS) MODELLEK

a kép forrása: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/conferenze_seminari_docs/2013_07_08_Arpafvg_CEFAP_tipologia_modelli_03.pdf 

 • mért adatsorokat hoz összefüggésbe;
 • következtetéseit hatalmas adatmennyiségek alapján teszi;
 • nem használ a priori kémiai reakció leírásokat;
 • a már megtörtént esetekre vonatkozó következtetésekre jut;
 • példák: döntési fák, lineáris/nem lineáris regresszió.

2. MATEMATIKAI (TRANSZMISSZIÓS) MODELLEK

 • specifikus kibocsátási és meteorológiai adatokon alapulnak;
 • céljuk a légszennyezőanyagok terjedésének (transzmissziójának) számítása;
 • a fizikai-kémiai folyamatok (légszennyezőanyagok szállítódása, szóródása, kémiai átalakulások) szimulációja matematikai számítással történik.

2.1 LAGRANGE-TÍPUSÚ MODELLEK [r(t)= …]

A kép forrása: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/conferenze_seminari_docs/2013_07_08_Arpafvg_CEFAP_tipologia_modelli_03.pdf

 • egyedi részecskék („légelemek”) mozgását írják le;
 • a vonatkoztatási koordinátarendszer együtt mozog a légáramlással;
 • a transzmissziós számítás során nagyszámú részecske, és az ezekhez tartozó pálya (trajektória) számítását és kiértékelését végzik el;
 • alkalmazási terület: főként kontinentális és regionális léptékű transzportfolyamatok értékelése (pl. radionuklidok terjedésének vizsgálata);
 • példák: RODOS, TREX-Lagrange, HYSPLIT, FLEXPART.

2.2 EULER-TÍPUSÚ MODELLEK [C(x,y,z,t)= …]

 

A kép forrása: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/conferenze_seminari_docs/2013_07_08_Arpafvg_CEFAP_tipologia_modelli_03.pdf

 • az anyagmozgást a Földhöz rögzített koordináta-rendszer rácspontjaira vizsgálják (2D, 3D);
 • az egyes rácspontokon a koncentrációváltozást, ülepedést a tömegmegmaradás elvén alapuló kontinuitási egyenlettel jellemzik;
 • az általános áramlási modellekhez jól illeszthetők, továbbá a kémiai reakciók jól paraméterezhetők ezekkel;
 • alkalmazási terület: globális vagy kontinentális léptékű terjedés szimulációja, de alkalmas városi léptékű vizsgálatokra is;
 • főbb típusaik a kontinuitási differencálegyenlet általános; analitikus, valamint közelítő: az egyenlet differenciaegyenletté való alakítását követő numerikus megoldását szolgáltató modellek.

2.2.1 Analitikus modellek

 • a kontinuitási egyenlet megoldását függvényekhez való hozzárendelésen keresztül adják meg;
 • főbb típusaik a Gauss-féle füstfáklya-modellek, és a puff-modellek.

A kép forrása: http://www.weblakes.com/products/calpuff/resources/lakes_calpuff_view_brochure.pdf

A) Gauss- (füstfáklya-) modellek:

Elnevezésük a szennyezőanyagok szélre merőleges irányú koncentráció-eloszlásának mintázata, valamint a statisztikából ismeretes "Gauss-görbe" hasonlóságából származik. A füstfáklya-modellek a turbulens szóródással írják le a szennyezőanyagok hígulását, feltételezve, hogy a vizsgált térrészen kialakuló koncentráció arányos a forráserősséggel, és fordítottan arányos a szélsebességgel.

Alapesetben nagyfokú egyszerűsítéseket tartalmaznak:

 • stacionárius (légköri stabilitási kategóriákkal jellemzett) meteorológiai helyzet;
 • a szélmezőnek csak az X-irányú komponense nem egyenlő 0-val;
 • az ülepedést, a kémiai átalakulást elhanyagolják, sík felszínre végeznek számítást;
 • folytonos szennyezőanyag-kibocsátást feltételeznek a forrásból.

Fejlettebb változataik („második generációs” modellek) jellemzői:

 • a Monin-Obukhov–féle hasonlósági elmélet alkalmazása (ez lehetőséget nyújt a planetáris határréteg dinamikájának jellemzésére a felszíni és felszínközeli réteg alapvető hőtani és áramlástani paramétereinek kiszámításán keresztül);
 • figyelembe veszik a planetáris határréteg vertikális szerkezetét, meteorológiai adatok alapján;
 • képesek a kémiai átalakulások, és a komplex domborzat hatásának vizsgálatára;
 • száraz és nedves ülepedést is számítanak vidéki, és városi környezetben.

A Gauss-modellek elsősorban az ipari pontforrások, valamint a lakossági diffúz és egyéb források hatásainak vizsgálatára alkalmasak, a környezetmérnöki napi gyakorlatban rendszerint ilyen modellek használatára kerül sor. Az egyszerűbb, Magyarországon is használt Gauss-modellek többek között: ISC3, Transzmisszió 1.0 és 1.1, IMMI, Soundplan, Apopro, Aircalc, Hatástávolság. Az IMMI az épületek hatásának, a Soundplan és a Transzmisszió 1.1 pedig a komplex domborzati viszonyoknak a kezelésére is képes. A második generációs modellek példái: AERMOD, ADMS.

B) „PUFF”-modellek:

Pillanatnyi, vagy rövid idejű kibocsátásokra bontják az emissziót. Alapfeltevésük: a kibocsátási időtartam a receptorhoz való terjedés időtartamával összehasonlítva rövid. A füstfáklya középvonalát nem a szélirány szerinti egyenes vonallal, hanem egy trajektória-szerű görbével írják le, így egyfajta átmenetet képeznek a Gauss-modell és a Lagrange-féle modellek között. Ilyen például az US EPA által elfogadott Calpuff.

2.2.2 Numerikus modellek

 • a kontinuitási egyenlet közelítő megoldásával számítják a légszennyező anyagok terjedését;
 • regionális skálán, rendszerint minden (és nem csak pl. ipari) forrás vizsgálatára használják rendszerint;
 • példák: CAMx, FARM, CHIMERE.

 

Az oldalon látható ábrák közül az 1. ábra saját készítésű. A továbbiak az alábbi oldalakról származnak (átdolgozást, magyarítást követően):

2., 3., 4. ábrák: http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/
conferenze_seminari_docs/2013_07_08_Arpafvg_CEFAP_tipologia_modelli_03.pdf

5. ábra: http://www.weblakes.com/products/calpuff/resources/lakes_calpuff_view_brochure.pdf